top of page
Search

תִּלֵּי טילִּים


כולם שואלים: מתי יפלו הטילים? כמה? מאיזו גזרה/ות יגיעו? והיכן יפגעו (אם בכלל)? כולנו נדע תוך זמן קצר:עיריית חולון טוענת שזו ⬇️ אמנות! כן?!? בת*ת שלי! אולי בגיהנום, בביתו של השטן...


זהב וכסף, כסף וזהב. זה ההווה, ועוד יותר מכך - העתיד (הקרוב והרחוק):המעצר הבא ⬇️ בוצע ע"י הקאבאל. יודעים מדוע? כי לרה"מ לשעבר היה תיק אפרסק מלא-מלא על ה-CIA וקשריו עם ממשלות פקיסטן המושחתות. וכן, כולל סחר בילדים, פדופיליה, הקרבת קרבנות אדם ע"י האליטות וכל הזבל הזה! כעת אנו צפויים ל"מלחמת מעצרים" משני הצדדים: כובעים לבנים וקאבאל. יחדיו ננסה להבין איזה מעצר בוצע ע"י איזה צד:


בואו נראה יחדיו כיצד נוצרים הקשרים בין דברים שהציבור הכללי אינו מבחין בהם בדרך כלל. אז זה קרה קודם אתמול:

ואז זה ⬇️ קרה שעות בודדות לאחר זה ⬆️ נו, רואים את הקשר?


אבל למפלצות הקאבאל אין לברוח. הן נחשפות במלוא עוצמת אורה של הבריאה ונשרפים כמו ערפדים בשמש:נו, כעת אתם מאמינים שאילון מאסק וטאקר קרלסון עובדים יחדיו לפתוח ערוץ תקשורת אמיתי, של חדשות האמת?


יש אמנים שחייבים את ההצלחה שלהם לאילומינאצי/קאבאל. כן, גם נועה קירל שלנו, כך עושה רושם לפי הסרטון הבא. אין ספק, ההצלחה עלתה לה לקרניים 😈


734 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page