top of page
Search

תרגיל אמתהם חושבים שאנחנו טפשים


נו, באמת! "תרגיל צבאי", שנמשך חודש שלם, כולל את האמ-אמא של כל כוחות הבטחון, מתנהל בכל רחבי ישראל, והכי מעניין: השבוע יכלול אזעקות יישוביות והודעות חירום באפליקציה של פיקוד העורף. בבבבטטטטטטחחחחחח! זה "רק" "תרגיל". באמת?! אז מדוע בסוף הכתבה כאן מתחת, צויין המשפט הבא: "במקרה של תרחיש אמת, תופעל התרעה נוספת וידווח על אירוע אמת ביישומון פיקוד העורף"? מכינים אותנו לדבר האמיתי!

תגידו לי אתם: ממתי הקבינט המדיני-בטחוני משתתף ב"תרגיל צבאי"?! היכונו!סביר שהוא היה קאבאל


אין צורך להוסיף ולו הברה אחת לכותרת הבאה: "מת אורי סביר, חבר כנסת לשעבר ומייסד מרכז פרס לשלום". מי מכם שיתעקש, מוזמן לקרוא את הכתבה במלואה על "פועלו" של האיש:

מגה-קאבאל. נטו. ביוש!פייזרו הבטחות שווא


כמה חפרו לנו שה"חיסונים" יעילים, בטוחים ויגנו עלינו ועל אהובינו מכל רע?! עכשיו זה כבר מופיע חד-משמעית בתשקורת המיינסטרימית: שיקרו לנו, ככה, ישר לפנים, ומבלי למצמץ (למרות שאנחנו כבר יודעים זאת מזה זמן רב):מה הוא עושה לה, מה הוא עושה


אילון מאסק בצעד מפתיע עוצר את רכישת טוויטר ומתנה את סגירת העיסקה בחשיפת אחוז הבוטים מתוך כלל המשתמשים האמיתיים. טוויטר תמיד טענה שאחוז הבוטים ברשת החברתית אינו עולה על 5% מכלל המשתמשים הפעילים בה. אממה? כמובן שטוויטר שיקרה. ומי הכי חמים עליה כרגע? המפרסמים! מדוע? כי טוויטר בעצם רימתה אותם וניפחה משמעותית את מספר המשתמשים שלה. ונחשו מה? טוויטר עומדת לספוג תביעות ענק! כול כאלב...1,304 views7 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page