top of page
Search

תיק תק/צ׳יק צ׳ק


הכובעים הלבנים לא מבזבזים שנייה! זהו, נשבר להם ה*** והם מתקדמים במהירות אדירה לשיא השיאים של תכניתם הגדולה!


מה חשפו ההאקרים בביה״ח מעייני הישועה? מדוע ה״מגזר״ החרדי אמור להיות מוטרד מכך? שאלות כמו חול, ותשובות של אקמול 🤣


הכובעים הלבנים הם לא חאפרים, בשום פנים ואופן! כשתופרים תיק אפרסק, יש לעשות זאת בזהירות, ביסודיות, באופן מעמיק ולוודא שאף קאבאלבל לא יצליח להתחמק סטייל הודיני!


׳חומר רדיואקטיבי׳ בבית פרטי...מממממ...מוכנים לסוף הסרט?? תחשבו פעמיים לפני שאתם עונים!


מתי הרוסים יפסיקו להיות סבלניים עם ישראל ויתחילו להיכנס באמ-אמא שלנו? 😆


מסתבר שהשחקן ״ביידן״ השתמש לעתים בשם בדוי (!!) כדי להסתיר את השחיתות שלו כשהוא תקשר עם בנו, האנטר. לא, אין דברים כאלה! משפחת הפשע הזאת היא בור ללא תחתית 💥


האם המתכות היקרות יחליפו, בסופו של דבר, את כסף הנייר-טואלט שלנו?ישן, אבל משתבח עם הזמן: ליידי קה-קה מדברת על כוחו של האופל. האמינו לי, היא מכירה אותו היטב היכרות אישית ואינטימית ביותר!


לאלכסה מבית אמאזון יש טיפים עבורכם לגבי מלחמת העולם השלישית. מנין היא יודעת?!?


ענקית הנדל״ן הסינית אוור-גראנד הפכה לאוור-פטיט (petite):


אוהבים אתכן/ם ❤️ שרון & ירון


788 views3 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page