top of page
Search

תחנה סופית, הקאבאל מתבקש לרדת


הרוסים טוענים שארה"ב מתכננת להתנקש בנשיא פוטין. מפתיע? לא. האם התכנית הזו תתממש? סביר להניח שבעקבות הפרסום הרשמי של הרוסים, כבר לא (="פוליסת ביטוח" ציבורית). מעניין? בהחלט כן!


כבר שנים ארוכות שאני חושב לעצמי עד כמה הצ'קים מנייר מיותרים, ומדוע לא המציאו צ'קים דיגיטליים. אז הנה קמה חברת פיינטק ישראלית שהגתה בדיוק את הפטנט הזה ממש (עוד שלב במעבר למערכת הפיננסית הקוואנטית):


ונסה גלמן (יהודייה?), מנהלת בכירה של חטיבת המחקר הבינלאומית של פייזר, בורחת (ממש בריצה! ועוד מהירה ביותר 🤣 כאילו תקעו לה זריקת mRNA ניסיונית בישבנה) מתחקירן של פרוייקט וריטאס (זוכרים מה אמרו לנו קיו? שהמנוולים לא יוכלו יותר להראות את פרצופיהם בציבור):


הנשיא טראמפ אומר מפורשות שלקאבאל יש "תיק אפרסק" על מיץ' מקונל (יו"ר המיעוט הרפובליקני בסנאט האמריקאי) וחבריו הריינו'ז (=דמוקרטים המתחזים לרפובליקנים, או במילה אחת: משת"פים), אחרת לא ניתן להסביר את תמיכתם בחוק תקציב האומניבוס במושחת והרקוב של השחקן "ביידן" ושות'. כלומר: הם נסחטים באיומים ונשלטים ע"י הקאבאל:


והנה המספרים הרשמיים של סוכני הקאבאל היושבים בחברת גוגל (ומנהלים אותה):


זוכרים את המתכות היקרות ההן, הכסף והזהב? במצרים מחיר הזהב כבר מרקיע שחקים:


ולסיום, שרון מבקשת להזכיר:


685 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page