top of page
Search

תופי מלחמה


האם אתם מצליחים לראות את הקשר בין המידע שהגיע אלינו אתמול על כך שכתבי החדשות קיבלו הנחייה להגיע לאולפנים ב-6 בספטמבר, ארוזים עם תיקים לשהייה ארוכה, לבין הכותרות הבאות:


למשרד המשפטים האמריקאי אין ולו קצה קצהו של קייס נגד הנשיא טראמפ. אנחנו כבר יודעים זאת, כעת העולם כולו נחשף לכך:

אבל לנשיא טראמפ, לעומת זאת, יש וואחאד תיק אפרסק על כל אחת מהמריונטות המטורללות של הקאבאל:


הנה משהו מעניין: שימו לב קודם למה שג'ורג' ניוז פרסמו ("הבה נקרא לספטמבר "חודש הסייבר"), ואז קראו את הכותרת שלאחריה:הנסיכה דיאנה מסרבת לרדת מהכותרות. מדוע דווקא עכשיו?


זוכרים שדיברנו על כך שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (=קאבאל) - קאפוט? אז זה:


מוצרי שטראוס-עלית, שלאחרונה הורדו מהמדפים, חוזרים להפצה מסחרית. אך האם רכיביהם זהים, או שמא רכיבים מסתוריים (רעלים?) הוצאו מתוכם?
שבת שלום, שבת של אור, אהבה, רוגע ושלווה 💜🥂

שרון & ירון


1,441 views2 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page