top of page
Search

שיתפוצצו


רגע, שנייה...אילון מאסק הופך את X, לשעבר טוויטר, למערכת תקשורת מלאה (טקסט, טלפון, וידאו וכו׳)?!? האם הוא מכין לנו אלטרנטיבה לתקשורת בינינו לקראת ובמהלך ההחשכה והחשיפה הגדולה? האם כל הקומפלקס הזה מיועד לעבוד באמצעות רשת לווייני הנאנו מבית היוצר של ספייס איקס של מאסק/הכובעים הלבנים?! עף לי הסכך!


טאקר קרלסון לא מפסיק לחלק גלולות אדומות כמו רוקח שאיבד את הרסן! תקראו בעצמכם:


המערכת הפיננסית הישנה, רקובה, מושחתת ומשעבדת של הקאבאל מתרסקת לקרשים:

המתכות היקרות ⬇️ יחליפו את הביזיון הזה ⬆️


אנגלית (ואולי גם כל השפות המודרניות האחרות) מקוללת. לא מאמינים לי? קבלו חומר טוב למחשבה:


מה זה?!? מה ג׳ו רוגן אמר??? צפו והקשיבו:


משפטו של הנשיא טראמפ ישודר בשידורים חיים ממחוז פולטון, ג׳ורגי׳ה. מה כבר יכול להשתבש (לקאבאל 🤣😆)??


❤️💜🍷🥰🔥 שרון & ירון

709 views2 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page