top of page
Search

שיגועים


יבשת אירופה כבר נמצאת ב"מלחמה". לא מאמינים? הנה, בבקשה:גם יבשת אסיה נמצאת ב"מלחמה":


ועל ישראל והמזרח התיכון...בכלל אין צורך להרחיב:


זיופי בחירות בברזיל?!? אין מצב!!!! 🤣🤪


זיופי בחירות גם בישראל. עלינו 😆


מסתבר שלא רק אהוד ברח היה חבר ב"קליקה" של אפשטיין. גם אריק שרון...


דיסנילנד שנגחאי..."התפרצות שקורונה"...סגר...ממממממ...מה אתם אומרים? מבצע של הכובעים הלבנים?


איך יודעים שהכובעים הלבנים שולטים בנראטיב הציבורי ברחבי העולם? בין היתר, באמצעות חשיפות כאלה:


כך פעלה משטרת ה"דיסאינפורמציה" של הקאבאל. אנחנו ממש לא נפלנו מריצפה לכיסא...


וכך פעלו הפדופילים, השטניסטים הרצחניים לאורך עשרות שנים, מול הפנים שלנו!
ולסיום...מסר חשוב ליום הבחירות:


785 views1 comment
Post: Blog2_Post
bottom of page