top of page
Search

רק טראמפ יביא שלום


גם רה"מ ההונגרי, ויקטור הורבן, יודע שרק הנשיא טראמפ יביא שלום. עכשיו תשאלו את עצמכם מנין לו הבטחון שהנשיא טראמפ יחזור למרכז הבמה העולמית?


בינתיים, מאחורי הקלעים, הנשיא טראמפ והכובעים הלבנים מטהרים את מעוזי הקאבאל האחרונים, מבצעים מעצרים המוניים ומכינים את השטח לקראת החחשכה והחשיפה הגדולה:


עשרות שנים לאחר שהממסד הישראלי סיים ״לטפל״ בילדי תימן, המזרח והבלקן, הוא התפנה לטפל בעולי אתיופיה. הקאבאל כל כך טיפש ומלא מעצמו, שחשב שהוא יוכל להמשיך בביצוע פשעיו החמורים נגד האנושות - ולצאת מכך ללא פגע...כעת הקאבאל הישראלי מבין היטב עד כמה הוא שגה בהערכותיו:


ביקשתם הוכחות לכך שאנרגיה חינמית, אינסופית, סטייל טסלה קרובה מתמיד. קבלו:


כמה ״תרגילים״ צבאיים כאלה קיים צה״ל בחצי השנה האחרונה? ה-מ-ו-ן ! אז מה מתבשל מאחורי הקלעים? אנחנו כבר יודעים היטב!


המערכת הפיננסית הישנה, הקרובה, המושחתת והמשעבדת התאיידה. סקפטים? בבקשה:605 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page