top of page
Search

רק בריאות


עשרות עדויות על הטרדות מיניות במשרד החולי צפות ועולות דווקא עכשיו. האם הן תצטברנה למאות ואולי אף אלפי עדויות? והאם כל זה חלק מניקיון המערכות הממסדיות של הקאבאל? עושה רושם שהתשובה לשתי השאלות היא כן!


ועל ביה"ח האינטגרטיבי כבר שמעתם? ברגע שתנסו (חס וחלילה...) - לעולם לא תחזרו לבי"ח "רגיל":מערכ