top of page
Search

רוסיה. גייט לעולם החדש


רוסיה - האיתחול


היום נשים דגש על צעדיו של פוטין בתוך רוסיה ומחוצה לה כהכנה לעולם החדש. שימו לב למה שהתרחש ביממה האחרונה:


א) פוטין מביא את ג'סארה לרוסיה! כן, כן, קראתם נכון. שימו לב לפרטי התכנית הכלכלית הגרנדיוזית, עוקפת הסנקציות הבינלאומיות. ומה בתפריט?

@ סיוע פיננסי משמעותי למשפחות עם ילדים.

@ צמצום מימדי העוני עוד במהלך השנה הנוכחית.