top of page
Search

רובל אה-לה דיגיטלפוטינקויין (PUTINCOIN)


רוצים הוכחה נוספת לכך שפוטין מראה לנו את העתיד הקרוב הבא עלינו לטובה? אז הנה: בחודשים הקרובים 12 בנקים רוסיים יבצעו ניסויים עם מטבע הרובל הדיגיטלי החדש. הניסוי יכלול פתיחת ארנקים דיגיטליים לאזרחים רוסיים, העברת כספים מחשבונות הבנק לארנקים הדיגיטליים ובחזרה ועוד. מי אמר מערכת פיננסית קוואנטית ולא קיבל?! ולא, זו אינה חלק מהתכנית הזדונית של קלאוס שוואב, הפורום הכלכלי העולמי וה"סדר העולמי החדש"!