top of page
Search

קשרים לא כשריםחמאסבאללה


טרוריסטי כל העולם התאחדו! אחרת איך תסבירו את החיבור הבלתי-קדוש בין חמאס לחיזבאללה. וממתי חמאס מחלקת פקודות לחיזבאללה? בעל הבית השתגע? האם נסראללה הפך לסריס בין-לילה?


כך בדיוק יוצרים "מלחמה" ברחבי המזרח התיכון: מחברים בין "פלגים" שמעולם לא הסתדרו ביניהם בעבר.