top of page
Search

קריסה עולמית 🍎🍯 שנה טובה


🍎🍯 הדו"ח היומי יוצא לחופשת חגים מיום שני, 26 בספטמבר, עד יום חמישי, 6 באוקטובר 2022. הדו"ח היומי ישוב ביום שישי, 7 באוקטובר 2022. שנה טובה ומתוקה 🍎🍯


האם המשטר האיראני קורס? הסימנים לכך הולכים ומתרבים:


הנשיא טראמפ צדק עד כה בכל דבר ש"חזה". האם הוא צודק גם לגבי "מלחמת עולם שלישית"?