top of page
Search

קן הקוקייה


אתם שואלים איך נראית פשיטת רגל של המערכת הפיננסית הישראלית בקנה מידה לאומי? הנה כך:זוכרים שדיברנו על כך שהכובעים הלבנים "מבשלים" לנו מצג של "מלחמה אזורית" במזרח התיכון, כאילו גרעינית, כטריגר להחשכה ולחשיפה הגדולה? עושה רושם שמדינות המזרח התיכון מתאחדות נגד ארה"ב, ישראל ושארית הקאבאל. כך הם מכינים את תודעת הציבור בשיא המרץ:גם חזית סין-טייוואן (אותו רעיון: תסריט מטעם הכובעים הלבנים של "מלחמה אזורית", סטייל גרעינית) רותחת ברמות על-חלל:
אם חיים טופול ז"ל היה סוכן מוסד, דמיינו לעצמכם כמה אח"מים, סלבים, בכירים ובעלי קשרים והשפעה היו אף הם סוכני מוסד סמויים:


עידן ההגמוניה האמריקאית בזירה הבינלאומית מת ונקבר קבורת חמור:703 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page