top of page
Search

צירי הזמן


כל מצג של ״מלחמה אזורית״ במזרח התיכון (ובעולם כולו) תחל בהכרח בהפעלת מתקפות סייבר נרחבות והפעלת כלי נשק אלקטרומגנטיים לשיתוק תשתיות אלקטרוניות ודיגיטליות:

במקביל, מאחורי הקלעים נרקמות ונסגרות ״עסקאות״ שלום כחלק מהסכמי אברהם של הנשיא טראמפ (אז מיהו הנשיא האמיתי בפועל?!):


המתכות היקרות, זהב וכסף, הולכות וצוברות תאוצה לקראת פריצתן הגדולה:

הנה סרטון חשוב לצפייה, אך אל נא תיבהלו! כל הילדים האוקראינים אליהם מתייחס הסרטון חולצו וניצלו ע״י הכובעים הלבנים בצבא הרוסי:

לו הקאבאל היה שולט בעניינים היום, הילדים הללו ⬆️ באמת היו נופלים כטרף קל לפדופילים הפסיכופאטים עובדי השטן האלה ⬇️👇🏻


כוחות הקאבאל מגורשים בבושת-פנים ועם זנבותיהם מקופלים בין רגליהם:
תעלומה: מי יכול להסביר לי מנין הגיעה הטענה הזאת 👇🏻?! לא מוזר?!? ואם זה נכון (אם!), מהן המשמעויות?


כשאתה דיפ סטייט, אתה בדיפ שיט:


541 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page