top of page
Search

פעם שלישית גלידה


מישהם ממש, אבל מ מ ש רוצים להיפטר מהשחקן "ביידן". הפעם העוזרים שלו, לא פחות, מצאו חומרים מסווגים נוספים שהליצן החזיק ברשותו בניגוד לחוק, ורצו לספר לחבר'ה. מי אמר שהכובעים הלבנים ישנים בלילה?!?האם הרפובליקנים בקונגרס יבטלו את מס ההכנסה? הסיכויים לכך קלושים, אך הצעת חוק בנדון כבר הוגשה ע"י נציג קונגרס רפובליקני. גם אתם מריחים נסארה/ג'סארה באוויר?
האם מתקפות סייבר כלל-עולמיות (של הקאבאל), המהוות סממן מקדים לקריסתם המוחלטת של השווקים הפיננסיים והתרחשות אירועים בטחוניים דמויי "אירועים גרעיניים", כבר החלו?

לרשעים לא תהיה תקווה. תשאלו את ד"ר מנגלה-פאוצ'י:


האם כספית באמת רעילה ומסוכנת לגוף האדם? או שמא שוב פעם הקאבאל שיקר לנו ורימה אותנו (כהרגלו)?


529 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page