top of page
Search

פיצוצים פיצוצים


תסבירו לי מה עם כל הפיצוצים המוזרים האלה במפעלים כימיים (??) ברחבי העולם? כל הכותרות הבאות נאספו ביממה האחרונה בלבד (!)


הקומפלקס הפטרוכימי בשנגחאי:


מפעל גז במזרח אוקראינה (איזה גז? מדוע דווקא ה"מפעל" הספציפי הזה?):