top of page
Search

פוטין והנבוט הגדול


המחנך פוטין


ככל שסבלנותו של פוטין כלפי ישראל הולכת ומתקצרת, הפיוז נשרף והנבוט הולך וגדל 🤣


ועכשיו המחנך פוטין נותן למדינת ישראל שיעור בלתי-נשכח ברוסית ספרותית (פושקין למתקדמים): הוא מקבל אליו בכבוד של מלכים לא פחות מאשר...משלחת רשמית של החמאס! זהו מסר ברור וחד לישראל: ככל שתמשיכו לתקוף את רוסיה, אקרב אליי את אויביכם. נו נו נו!
עוברים קצוצים


אתם כבר יודעים מדוע הכובעים הלבנים גרמו לבית המשפט העליון בארה"ב להפוך את ההחלטה השטנית רואו נגד ווייד (שאיפשרה ביצוע הפלות בשבועות מתקדמים של ההריון), ומדוע ה"ליברלים" משתוללים כמו כלבים נגועי כלבת:

שקורונה סדרתית


וואו! כתבי תשקורת מכל הרשתות ואנשי צוות של ה"בית הלבן", שהשתתפו במסיבת הכתבים השנתית, "נדבקו" הדבקה המונית בשקורונה! ממש מסיבקוביד!

אבל אתם יודעים מה הכי מעניין? שבאותה מסיבת כתבים השתתפו (ותועדו בעדשות המצלמות) גם מרשלים אמריקאים, כן! בדיוק, אלה שמכניסים פושעים ועבריינים כבדים לכלא:


ולמי מכם ששכח מה פירוש הקוד "נמצא/ה חיובי/ת לשקורונה", אז הנה תזכורת:הנשיא טראמפ כובש את הפריימריז הרפובליקאים


אל תזלזלו בידיעה הבאה, על רקע בחירות האמצע שיתקיימו בנובמבר בארה"ב (הנ"ל מצביעה על מגמה חד-משמעית: נציגי ה-MAGA של טראמפ משאירים אבק לכל היתר):כיפה'לה חוזרת


המתח, כצפוי, בשיאו. כולם מתכוננים להתלקחות כוללת במזרח התיכון. מה יהיה הגפרור שיצית את חבית חומר הנפץ הענקית הזאת?


ומה קורה באילת? האם קשור לנ"ל ⬆️ ?ולסיום, קצת צחוקים: מי לבש את השמלה הזאת ⬇️ טוב יותר? דעת הקהל הכריעה בסוגייה חד-משמעית 😆😆😆:


825 views3 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page