top of page
Search

על תאי המעצר מתחת לבניין הקפיטול כבר שמעתם?


זוכרים את "עבודות השיפוצים" שעבר מתחם בניין הקפיטול בשנת 2021? וזוכרים שדיברנו על כך שיום יבוא והבית הלבן וגבעת הקפיטול יהפכו לטריבונאלים צבאיים בהם ישפטו את מנוולי הקאבאל? אז קבלו את זה:

והנה התרגום לעברית:

הולי שיט חבר'ה!!!!! קאש פאטל הרגע אמר לצ'רלי קירק שאכן יש תאי כלא תחת הקפיטול!!!!! ידעתי!!!! יכול להיות שזו הייתה הבנייה שבה צפיתי מתרחשת דרך גדרות התיל בינואר 2021 ?????
 

בשלוש היממות החולפות למדנו שהשחקן "ביידן" החביא מסמכים מסווגים מתקופת אובמבה בשני מקומות שונים. כזכור, אמש התובע הכללי של "ממשל ביידן", מריק גרלנד, מינה חוקר מיוחד לחקור את הפרשה הזאת.

ואז, קאש פאטל (אותו יועץ לבטחון לאומי מכהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ, ומקורב אליו ביותר) העריך שיימצאו עוד מחבואים רבים של מסמכים מסווגים של "ביידן":

איזו "מקריות" שרגע וחצי אחרי שקאש פאטל העריך את מה שהעריך, פורסמה הידיעה הבאה:

וזאת ⬆️ זמן קצר לאחר שדוברת הבית הלבן נשאלה והשיבה בתדרוך עיתונאים ב"בית הלבן", כי כל בתיו ונכסיו של "ביידן" נסרקו ולא נמצאו כל מסמכים מסווגים נוספים!! 🤣

 

לא יודע מה איתכם, אך ככל ששופטי בית המשפט העליון תוקפים יותר ויותר את הרפורמה המשפטית של ממשלת ישראל, נטיית לבי לחבב את הרפורמה הזאת הולכת ומתגברת מיום ליום:

אגב, נראה שאסתר איבדה את החיות שלה 😆

 

גם בפיליפינים אותרו סימני ג'סארה: ממשלת הפיליפינים השיקה תכנית לבניית 30 מיליון בתים חינם (!!) לעם:


 

אם חשבתם שקארי לייק, המועמדת הרפובליקנית לתפקיד מושלת אריזונה ש"הפסידה" לאשת הקאבאל קאת'י הובס, תוותר בקלות לאחר שתביעתה בגין זיופי הבחירות במדינה נפסלה ע"י בית משפט מקומי, אז קבלו: בית המשפט לערעורים של אריזונה קיבל את תביעתה והסכים לדון בה (זה כמובן לא מבטיח כלל שבית המשפט יפסוק לטובתה, ובכל זאת מעיד עד כמה הנחישות וההתמדה חשובים ומועילים):


 

מדוע זקוק הפורום הכלכלי העולמי (=קאבאל) ל-5,000 חיילים לאבטח את הכנס הקרוב שלו? ממה (או ממי) הם כה מפחדים? האם "מנהיגי" העולם מבינים עד כמה 'אנחנו האנשים' ברחבי העולם רוצים להעיף אותם לכל הרוחות?


 

הכסף (=המתכת היקרה) ינצח! יש לכם ספק?!?


 

אוהבים ❤️💙💜 שרון & ירון

775 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page