top of page
Search

על תאי המעצר מתחת לבניין הקפיטול כבר שמעתם?


זוכרים את "עבודות השיפוצים" שעבר מתחם בניין הקפיטול בשנת 2021? וזוכרים שדיברנו על כך שיום יבוא והבית הלבן וגבעת הקפיטול יהפכו לטריבונאלים צבאיים בהם ישפטו את מנוולי הקאבאל? אז קבלו את זה:

והנה התרגום לעברית:

הולי שיט חבר'ה!!!!! קאש פאטל הרגע אמר לצ'רלי קירק שאכן יש תאי כלא תחת הקפיטול!!!!!