top of page
Search

עדלאידע


לא נראה לכם מעניין שמידע אישי של מאות חברי פרלמנט אמריקאים ואנשי צוותם נפרץ ונגנב ע"י האקרים?!? ואתם יודעים מה כל כך יפה בפריצה וגניבת נתונים מסווגים ע"י האקרים? שניתן לחשוף אותם לציבור הרחב ללא צורך בהסרת סיווג בטחוני. גאוני, לא?! יש לי שתי מילים שמסכמות את הפרשה: כובעים לבנים!


רוצים סממן מובהק ביותר לקריסה פיננסית מלאה ומוחלטת, פשיטת רגל של ממש? מה שיקרה גם בבנקים הגדולים? קבלו:


בשלב הנוכחי כולנו כבר מבינים שמטרת האירועים הפסיכיים שמתרחשים בישראל היא אחת ויחידה: להקריס את הממסד הישן של הקאבאל. ויפה שעה אחת קודם!


שמתם לב כמה גילויים ארכיאולוגיים "חדשים" נחשפים לאחרונה במצרים? מממממ...מרתק:


מי מממן את המחאות ה"המוניות" בישראל? כן, אלה של לפיד ושות'? אתם כבר יודעים היטב:


נו? ישראל עומדת לתקוף באיראן כל רגע? האמ-אמא של התקיפות? עושה רושם שההכנות לכך אכן בעיצומן:

מיהו אותו שר אלמוני ומסתורי שבודק כיצד להבריח את כספו לחו"ל? ומה הוא יודע שהציבור הישראלי טרם יודע?


549 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page