top of page
Search

סתם עוד יום רגיל 😆


BAD ROMANCE


המצב בין צפון לדרום קוריאה...איך נגיד? לא משהו. שימו לב לספירלה של ההסלמה בין הצדדים הנצים:


יש מי שיגידו: דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. ויש אחרים שיאמרו שההסלמה ה"גרעינית" בין הקוריאות תביא לאירוע לו אנו מצפים מזה כשנתיים: ההחשכה והחשיפה הגדולה.