top of page
Search

סיפור ידוע מראש


עוד פעם עזה משגרת פמצ"רים/טילים, שוב צה"ל מפציץ מבנים ריקים, המון פירוטכניקה, מעט מהות. איפה היצירתיות? לא נמאס להם לחזור על אותו התסריט בדיוק כל שבועיים-שלושה? האם הפעם העלילה תתפתל למחוזות חדשים? הפתרונים רק לכובעים הלבנים:
עשרות רבות של בנקים אזוריים בארה"ב (כאלה שאינם לאומיים, בעלי סניפים בכל רחבי ארה"ב) בדרך לפשיטת רגל וקריסה טוטאלית:


זהב וכסף, כסף וזהב. נא להפנים:


עוד חברת תשקורת צוללת אל מצולות אוקיינוס השכחה הציבורית:


"משחק ילדים" מבית היוצר של הקאבאל המנוול:


זוכרים שקיו סיפרו לנו שלמפלצות הקאבאל אין עתיד, אין תקווה ואין חלום? אז זה ⬇️הכנות למצג של מלחמת עולם שלישית "גרעינית":
מייאו, חתולה 😹⬇️🤮


597 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page