top of page
Search

סופרטראמפ מכה שנית


היום, לדבריו, הנשיא טראמפ עומד לצאת בהכרזה משמעותית:

אמנם נכון לכתיבת שורות אלה, טרם נחשפנו להכרזתו, אך זה הזמן להיזכר בקטע מנאום מאד חשוב שלו מלפני למעלה מ-5 שנים. מה שנקרא: לגזור, לשמור ולזכור -

הקומיקאי, דייב צ'אפל, מזכיר לקהל ולצופים של סאטרדיי נייט לייב מה הופך את הנשיא טראמפ לדמות גדולה מהחיים (ומותיר אותם בהלם):


הכובע