top of page
Search

סופו של נשף המסיכות


אם פספסתם, אז שימו לב לבנחיות המוזרות, אפילו ההזויות, שממשלת בריטניה שלחה למנהיגי תבל שהוזמנו להשתתף בהלווייתה של התפלצת הרקובה. מה קרה?! הם הפכו ל"פשוטי העם"?!? או ש...למישהם פשוט נגמר הכסף?! מי אמר פשיטת רגל ולא קיבל???


ואם תהיתם מה צפוי לעלות בגורלו של ה"מלך" צ'ארלי בוי, אז התשקורת כבר מתנדבת לספר לכם באופן גלוי ומאד ברור:


אפילו הכפילה של המכה אליזפלצת פורשת לגמלאות. רואים את ההתפרקות המוחלטת של ממסד ה"מלוכה" הבריטי? או שאתם זקוקים לעוד חיזוקים?

טוב, הבנתי שאתם ממש מתעקשים לקבל עוד חיזוקים רשמיים, אז קבלו את זה:


והנה תזכורת, למי שכבר הספיק לשכוח, מי זאת באמת "משפחת המלוכה" הבריטית:


האם העפיפיור מתואם עם מערכת הבטחון הישראלית 🤣😆? שימו לב לשתי הכותרות הבאות, שפורסמו בסמיכות רבה, עד כדי חשד, האחת אל השנייה:


הכותרת הזאת ⬆️ פורסמה זמן קצר לאחר שממשלת ישראל ומערכת הבטחון איימו באופן מפורש ביותר על איראן ועל חיזבאללה שלישראל יש "אופציה צבאית מוכנה לפעולה". מי יצית את הגפרור ראשון?


הטראמפיזם (במובן הכי חיובי של המילה) תופס לו יותר ויותר אחיזה בעולם. ועכשיו בשבדיה המנומנמת בדרך כלל. מי תהיינה המדינות הבאות בתור?


זוכרים שדיברנו עשרות פעמים על עלייה מטאורית, בלתי-נמנעת, בשוויין של המתכות היקרות כסף וזהב? אז הנה "ניצנים נראו בארץ":1,052 views1 comment
Post: Blog2_Post
bottom of page