top of page
Search

סופו של נשף המסיכות


אם פספסתם, אז שימו לב לבנחיות המוזרות, אפילו ההזויות, שממשלת בריטניה שלחה למנהיגי תבל שהוזמנו להשתתף בהלווייתה של התפלצת הרקובה. מה קרה?! הם הפכו ל"פשוטי העם"?!? או ש...למישהם פשוט נגמר הכסף?! מי אמר פשיטת רגל ולא קיבל???


ואם תהיתם מה צפוי לעלות בגורלו של ה"מלך" צ'ארלי בוי, אז התשקורת כבר מתנדבת לספר לכם באופן גלוי ומאד ברור:


אפילו הכפילה של המכה אליזפלצת פורשת לגמלאות. רוא