top of page
Search

סוגיית הביצה והתרנגולת


אף אחד לא יודע מה קדם למה: האם ביבי תיזמן את המבצע הצבאי בג׳נין כדי להסיט את תשומת הלב הציבורית מהמחאה בנתב״ג, או שהמוחים בנתב״ג יזמו את מחאתם כדי להסיט את תשומת הלב הציבורית מהמבצע הצבאי?! פתרונים רק לכובעים הלבנים...מה שבטוח: שום דבר אינו מקרי!

מי עדיין לא הפנים שיאיר נתניהו שחקן?!? הנה, קבלו, שחור על גבי לבן:פעם עובד/ת שטן - תמיד עובד/ת שטן. והפעם בפינתנו השבועית - טיילור סוויפט. יותר ברור מזה?!?


באמת?! שום דבר לא מתרחש מסביב לעולם?!? אז איך תסבירו את זה שהצבא הצרפתי מתפרס ברחבי המדינה; החקלאים ההולנדים מתכוננים להפיל את ממשלתם ולשחרר את עמם מציפורני הגלובליסטים המרושעים; משרד האוצר הישראלי מקדם חקיקה שלשם שינוי באמת תחל לכפות תחרות אמיתית על הבנקים השמנים, המושחתים, הרקובים והדשנים; וז״לנסקי מודה שהוא מריונטה של הקאבאל (=סי.איי.איי). בטח אני סתם קונספירטור הזוי.
הידעתם שבדומה לתכניות בערוצים המסחריים בטמבלוויזיה, גם למלחמות יש ספונסרים? והפעם: מלחמת רוסיה-אוקראינאציה מוגשת לכם בחסות יוניליוור:


חשיפת אחיותינו ואחינו מתרבויות מתקדמות בהרבה משלנו יצאה לדרך. סקרנים? המשיכו לעקוב אחר התפתחויות בנדון:


מתכות יקרות. אני אמשיך לחפור לכם עליהן ועל יתרונותיהן המובהקים:


זהו ⬇️👇🏻 הסרט החשוב והמשמעותי ביותר בהיסטוריה האנושית. לא פחות!


מדוע?!? מאחר והסרט הזה ⬆️👆🏻 מתאר את המציאות העגומה בא אנו, האנושות, חיינו במשך אלפי שנים:


626 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page