top of page
Search

סדר עולמי נטול קאבאל


כדי לשמח את לבכם החלטתי להביא בפניכם מספר כותרות מהיממה האחרונה, המוכיחות שה"סדר העולמי החדש" מת ונקבר קבורת חמור. תהנו!


בו בזמן שהאיחוד האירופאי עורך כנס כלכלי "עולמי", מדינות הבריק עורכות כנס כלכלי משלהן. עולם אחד תחת ממשלה עולמית אחת?! פחחחחחחחחחאותן מדינות הבריק עובדות ביחד עם רוסיה, סין, הודו ומעצמות נוספות על מערכת תשלומים נפרדת ואלטרנטיבית לזו המערבית:


והן גם מכינות לנו שער מטבע משלהן, שיתחרה בדולר האמריקאי:


ולבסוף, הן מרמות לנו על השלום העולמי הקרב ובא, כי הרי הוא תנאי חיוני, בסיסי והכרחי למימוש נסארה/ג'סארה:אילון מאסק פותח במאבק רשמי נגד רשתות ה-5G. מזהים דפוס פעולה של הכובעים הלבנים?מדוע באמת "התפטרה" מנכ"לית קופת החולים הגדולה במדינה? ה"חיסון" עלה לה לראש? או שהיא סתם "חשה ברע"? או אולי היא פשוט נדרשה לפנות זמן למשפט הצבאי שלה?!


אוי-אוי-אוי... אף אחד לא אוהב את המקרון... ושום דבר אינו מקרי!


האם אל על בדרך לפשיטת רגל מלאה? אם לא, מדוע היא סוגרת שלושה קווים הנחשבים לרווחיים מאד?


בעוד "ממשלת ארה"ב" מנסה לפגוע בכל דרך אפשרית בזכותו של כל אזרח אמריקאי לשאת נשק לצרכי הגנה עצמית, ובכך לפגוע בתיקון השני לחוקת ארה"ב, בית הממשפט העליון דווקא מגן בנחרצות על זכות חוקתית זו:


מדוע לפיד לא יכול להיכנס למעון ראש הממשלה בירושלים? כי אין יותר ראש ממשלה בישראל, לכן לא צריך מעון רשמי...די מזכיר את הקטע של "הבית הלבן":


עד כמה אנו קרובים לאירוע ה"הפחדה" הבינלאומי, שיביא לנו את ההחשכה והחשיפה הגדולה? שפטו בעצמכם לאחר שתקראו את הידיעה הבאה, שכותרתה: "פריסת כלי נשק גרעיניים צפון קוריאניים צפויה":

ובמקביל (קשור או לא?), אחת משתי תחנות הכח הגרעיניות של בולגריה נסגרו ביום רביעי האחרון...שבת שלום 😆 אוהבים 💜 שרון & ירון

1,133 views8 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page