top of page
Search

נתפסו על חם


מה הכובעים הלבנים לא יעשו כדי שכולנו נראה את האמת, באופן חד-משמעי, ברור, שקוף וזועק אל השמיים? הנה עוד דוגמא מהיממה החולפת:


עוד פוליטיקקי בכיר ״מתפוטר״, או ליתר דיוק: נשלח לטריבונל צבאי לשלם את המחיר הקארמתי שלו:


בנק לאומי משדר אותות מצוקה קשה. ומה אתם חושבים שמתרחש בבנקים האחרים?


שוב המריונטות המרושעות של הקאבאל נתפסו עם מכנסיהם למטה. קלטתם? כתב אישום נגד הנשיא טראמפ עלה לאתר בתי המשפט של ג׳ורג׳יה בארה״ב, עוד טרם החלטה רשמית של חבר המושבעים הגדול בנדון 😆🤣😆🤣 איזה ״אאוטינג״ מבריק שביצעו הכובעים הלבנים לקאבאל המנוול:כך נראית אמת במיטבה:


עוד מאמץ קטנטן ונוכל לספק תיקי בית-ספר לכל הילדים הישראלים שמשפחותיהם פנו אלינו 💜❤️🥰:


632 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page