top of page
Search

נפילת הקאבאל


מי הפציץ את אבני ג'ורג'יה של הקאבאל? רמז: זה לא היה הקאבאל שעשה זאת! המבצע/ים, כך נראה, לא מחבבים (בלשון המעטה) מבנים של כת השטן:


והאם הודעתו הרשמית של הנשיא טראמפ ⬇️ שמטוסו ה"פרטי", בו לא עשה שימוש מאז קמפיין הבחירות לנשיאות 2016, שופץ ויחזור לפעילות בסתיו 2022 "או עוד לפני כן", קשורה לידיעה הקודמת ⬆️ ?


עד כמה אנחנו קרובים לאירוע/י הפחדה בטחוניים חובקי-עולם שיביאו עלינו בסופו של דבר את ההחשכה והחשיפה הגדולה? אתם מוזמנים לשפוט בעצמכם:
האם אתם מבינים שהכותרת הבאה ⬇️, אם נכונה, היא לא פחות מאשר הכרזת מלחמה של איראן על בריטניה?

והנה עוד מקבץ ידיעות על הכנות ל"מלחמת עולם שלישית":

כמו בקומדיית סלפסטיק משובחת, "ביידן" ובנו לא מפסיקים ליפול לתוך הבורות שהם כרו לעצמם במו-ידיהם:


וגם למקבילו הבריטי של "ביידן", הלא הוא ג'ונסון & ג'ונסון, לא חסר בכלל:תיראו איזו נבלה סרוחה התעורר לו והחל...לתקוף את הוליווד?! רגע, הוא לא יורק לבאר ממנה הוא שתה בהנאה רבה במשך כל כך הרבה שנים? או שהכובעים הלבנים שולטים באמ-אמא של העולם?!


ולסיום, הנה הבדיחה היומית 🤣😆


1,050 views3 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page