top of page
Search

נסיעה נעימממממהההההההה


"ארגוני המודיעין" מתכנסים בשושו בקווינסטאון, ניו זילנד. מה הם זוממים?


ומישהם מאותתים למנהיג האוקראינאצים, ז"לנסקי, שהוא על הקצה של הקצה 😉 ניסיונות התנקשות - לא רק בנשיא פוטין...


אם עדיין לא הפנמתם איך הקאבאל בישלו את קנוניית רוסיה-גייט נגד הנשיא טראמפ, הנה תמצית עניינית:


מות המכה אליזפלצת מביא באופן ישיר ומיידי להתפרקות ה"ממלכה" הבריטית. אין "בית מלוכה", קאפוט! כאפיש?!?


זוכרים שאיראן היא חלק ממדינות הבריק? היא ממשיכה להתקרב לרוסיה, סין, הודו ועוד מדינות רבות שמשחררות את כולנו מציפורני הקאבאל (איראן *לא* קאבאל):


ושופו את המסר שמעביר לנו נשיא סין, שי:לאן חותר הגנץ? נראה שהוא באותו ראש עם האיראנים לחולל "מלחמה" במזרח התיכון. כולנו יודעים לאלו תוצאות ה"מלחמה" הזו תוביל. אי אפשר לעצור את מה שמגיע!


הכובעים הלבנים משתמשים בשחקנים עוטי מסיכות פנים באופן רשלני במיוחד כדי ש כ ו ל נ ו נבחין שכל זה הוא סרט מופק היטב:אמה של תאיר ראדה ז"ל עובדת לצד הכובעים הלבנים:


ראש השנה זה זמן נפלא לעשות מצוות ומעשים טובים. זה הזמן לבנות יחד עולם טוב בהרבה. בואו נתחיל בצעדי תינוק:


🍿🎥🥂 להתראות בלייב # 96 בשעה 15:00 🍿🎥🥂

906 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page