top of page
Search

ניקוי אורוות


גם האיראנים עורכים "ניקיון פסח" עמוק ויסודי משלהם:


והאירופאים כבר מוכנים לקפל את הבאסטה ולתת לפוטין כל מה שהוא רק יבקש, רק שבאמ'שלו יעזוב אותם בשקט (הם רק שכחו מי התחיל עם מי קודם 😆):