top of page
Search

נגמרו להם הרעיונות המקוריים


הקאבאל חושב שאנחנו מטומטמים. נו שויין, שיחשוב. אנחנו כבר מכירים את כל הטריקים שלהם והם פשוט לא יכולים עלינו:
מי אמר העולם החדש ולא קיבל? הודו חוזרת לשמה ההיסטורי המקורי: בהראט!


וזה ⬆️ קשור כמובן למדינות הבריקס ⬇️ שמורידות את הפטרו-דולר האמריקאי על ברכיו:


מהיום אני מכנה אותו רשמית פוטין-גלולה-אדומה. הוא מגיע לרמות אחרות של חשיפת האמת:


עוד ראש מוסד לשעבר...רואים מטיב חוזר?


עוד ״תקלת מחשב״ בעוד חברת תעופה. רואים מוטיב חוזר # 2?


הפתעות חדשות לא מפסיקות לצוץ. עידן האמת, כבר אמרנו? ושאף אחד לא יכול לעצור את מה שבא כבר הזכרנו? יופי:


שרון וחיבוק עולמי זקוקים לעזרתכם. מי שיכול ומעוניין, מוזמן לסייע:


622 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page