top of page
Search

מתקדמים יפה


האם זהו רק הדמיון הפורה שלי, או שפרופ' זרקיהו מקשר בין ה"עלייה בתחלואה" של השקורונה לבין הבחירות ההולכות ומתקרבות?!?


עושה רושם שאנחנו ממש ממש מתקרבים לרגע הזיכוי המלא והמוחלט של רומן זדורוב. מה יהיה עומקה של תיבת הפנדורה שתיפתח בעקבות כך? נא להפעיל את הדמיון:


מדוע העביר הבנק המרכזי של שווייץ את מצבורי הזהב שלו מכספת מאובטחת בבירה ברן לבונקר מסתורי ומאובטח הרבה יותר במקום שנקרא קנדרסטג?!


רוצים הוכחה לכשלון ביקורו (הידוע מראש והמתוכנן היטב) של השחקן "ביידן" במזרח התיכון? הנה: מיד לאחר ביקורו וכשלונו לשכנע את הסעודים להגביר את תפוקת הנפט בשטח הממלכה הסעודית, מחיר חבית נפט קפץ ל-100 דולר!


רוצים "קיץ של דברים טובים"? קפצו לבקר בהפנינג הענק בקריית ביאליק 😆😆😆 אין, אלה יודעים לחגוג!


ד"ר מנגלה-פאוצ'י מצהיר שבכוונתו לפרוש עם סיום כהונתו של השחקן "ביידן". בואו נסייע לו כולנו יחד להקדים את פרישתו לטווח הזמן המיידי 🤣


והנה עוד סממן מובהק לקריסתה של התשקורת: רק אחד מכל שישה אמריקאים סומך במידה מסויימת על התשקורת. כלומר: למעלה מ-83% מהאמריקאים לא מאמינים בשיט לשופרות הקאבאל. יש תקווה!853 views3 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page