top of page
Search

מתקדמים יפה


האם זהו רק הדמיון הפורה שלי, או שפרופ' זרקיהו מקשר בין ה"עלייה בתחלואה" של השקורונה לבין הבחירות ההולכות ומתקרבות?!?


עושה רושם שאנחנו ממש ממש מתקרבים לרגע הזיכוי המלא והמוחלט של רומן זדורוב. מה יהיה עומקה של תיבת הפנדורה שתיפתח בעקבות כך? נא להפעיל את הדמיון:


מדוע העביר הבנק המרכזי של שווייץ את מצבורי הזהב שלו מכספת מאובטחת בבירה ברן לבונקר מסתורי ומאובטח הרבה יותר במקום שנקרא קנדרסטג?!