top of page
Search

משפטי נירנברג 2.0


אולי אתם מופתעים, ואולי ממש לא, אבל פוטין עומד להקים שורה של טריבונלים צבאיים בינלאומיים במריופול שבאוקראינה, ולחקור לא פחות מאשר...פשעי מלחמה! האם ייחקרו שם גם פשעים נגד האנושות? ומי הם אלה שיישפטו שם? והאם הטיימינג, הקרוב כל כך לבחירות האמצע בארה"ב (נובמבר) הינו מקרי? אתם תחליטו. מה שבטוח, לפי סדר כוחות הצבא שפוטין מכין לאוקראינה, יישפטו שם המוני פושעים: