top of page
Search

משיק ושוק יוצא שקשוק


נו, מסתבר שהשמועה על נסארה/ג׳סארה הגיעה גם ל...קבינט הדיור הישראלי. נו, שויין. זמנים נפלאים בדרך:


האם ישראל ״יוצאת מהארון״ כמדינה ה-51 בדגל ארה״ב? זה 👇🏻בהחלט מעניין:בזמן שהם ⬇️ אוסרים על רכישת מטבעות דיגיטליים/קריפטו ומקריסים את הכלכלה העולמית, הם מנסים לדחוף לנו לגרון את המטבעות הדיגיטליים של הבנקים המרכזיים ברחבי העולם. אבל אתם יודעים מה? הכל לטובה, כי זה הולך להתהפך להם על הפרצוף בחסות הכובעים הלבנים:


המפלץ הזה, בעל השם שמזכיר צננת קשה, לא מפסיק לרגע להיחשף במלוא רשעותו בפני העולם כולו. יש רק עונש אחד שמתאים לקאבלבלון כמוהו ולשותפיו הנאמנים: מוות!


האש היוקדת מהחשיפות הבלתי-נגמרות על משפחת הפשע ביידן מלחכת את ישבנם של אובמבה ואנשי ממשלו האפלים, הרקובים והמושחתים. וזהו רק קצה קצהו של הקרחון העצום הזה:663 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page