top of page
Search

משהו רקוב בממלכת דנמרק


באמת?!? לכבוד ביקורו של "ביידן" מגיעות לישראל רכבות אוויריות של ציוד וכח אדם (?), חיל האוויר שלנו עורך אימונים מיוחדים (??) וה"אירוע" מוגדר כביקור הנשיאותי המורכב ביותר שאי-פעם נערך בישראל (???)...רגע, אנחנו מדברים על אותו "ביידן" שצולם מסתובב בשדה תעופה אזרחי בארה"ב כאחד האדם, ללא ליווי מאבטחים וללא פמליה? אותו "ביידן" שחיילי ושוטרי ארה"ב מפנים לו את גבם ומסרבים בתוקף להצדיע לו?! אז מה לכל הרוחות קורה כאן? ניחוש שלי: כל ה"הכנות" אינן קשורות לביקור כלל וכלל!