top of page
Search

מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל


הסכמי אברהם קיימים, חיים ותוססים מתמיד. אלה הם הסכמי השלום שיזם הנשיא טראמפ. עדיין חושבים שהשחקן "ביידן" הוא נשיא ארה"ב?!?


אימפריית איש העסקים ההודי, אדאני, חולשת גם על נמל חיפה שלנו. עוד סממן לג'סארה והשבת נכסי ארץ ישראל ליושביה?


מה קרה שהאנטר ביידן, מיוזמתו החופשית ובמהלך אידיוטי במיוחד, מכריז על המחשב הנייד המפורסם כעל רכושו שלו? יש לי שתי מילים אליכם: הכובעים הלבנים!


זוכרים שבתי המלוכה בעולם, ובראשם בית המלוכה הבריטי, לא קיימים עוד? קבלו הוכחה נוספת:


באוקראינאציה עומדת להיחשף מלוא ערוותו של הקאבאל, כי שם במדינה ההיא הקאבאל החביא מלא סודות שירשיעו אותו. כיצד אני יודע? הנה, בבקשה:

איזו בדיחה 🤣😆 מי חושב שהסינים זקוקים ל"בלון ריגול" בשמי ארה"ב, כאשר יש להם טכנולוגיות לווייניות ואחרות מתקדמות פי מיליון 🤣😆🤣😆🤣😆 מזמן לא צחקתי ככה! פפפפיייפפפפפייייי 🤣

בום טראח מה קרה. הבלון (של הטמטום) התפוצץ הבלון נקרע.

היחיד שנקרע בינתיים זה אני...מצחוק 🤣😆🤣


ברוך שפטרנו מעונשה של זו (ועוד רבים בדרך):


אוהבים ❤️💜💙 שרון & ירון

714 views1 comment
Post: Blog2_Post
bottom of page