top of page
Search

מנצחיזם את הנאציזם


דה-נאציפיקציה עם סרטיפיקציה


היום יתקיימו חגיגות הניצחון על הנאצים ברוסיה. האירועים מאובטחים בצורה יוצאת דופן, מה שגורם לנו ישר לחשוב על הנשיא פוטין ועל חייו שעלולים להימצא בסכנה, באופן טבעי. אך האם האבטחה הכבדה ואירועי הענק החגיגיים מצביעים על כך שהנשיא פוטין עומד לצאת בהצהרה/ות דרמטי/ות במיוחד?

שימו לב שפוטין מתחיל להוציא את כוחות הצבא הרוסיים מסוריה, בתירוץ הרשמי שהכוחות הללו נחוצים להמשך הלחימה באוקראינה. מי שנכנסים לוואקום הזה הם האיראנים. אבל בואו נזכיר לעצמינו שפוטין כובע לבן, ושמטרתו לחשוף את הקאבאל. האם כעת, באמצעות החרפת המתחים ה"בטחוניים" עם איראן, פוטין יביא לחשיפת פרצופה האמיתי של ממשלות ישראל לדורותיהן? נא להשאיר מקום לדימיון!