top of page
Search

מלחמת העולם השלישית


כשהנשיא טראמפ מדבר, אני מקשיב:


ואכן נראה שהנשיא טראמפ יודע היטב על מה הוא מדבר, ומכין אותנו נפשית לבאות:שמתם לב לשטף האמת שמתפרסם בתשקורת המיינסטרים, לא פחות, על ארגוני הביון המערביים ויתר זרועות ה"בטחון" של הקאבאל? הכובעים הלבנים מתחממים לקראת החשיפה הגדולה!
החשיפות הללו ⬆️ הביאו את הנשיא הצרפתי, הקקרון, למסור הצהרה מפתיעה במיוחד, שהשורה התחתונה בה היא שההגמוניה של ארה"ב בזירה הבינלאומית - קאפוט! נגמר, הלך, מת:


הכובעים הלבנים מכינים את השטח לקאמבק הפוליטי הגדול מכולם: בני גנץ כראש ממשלת ישראל הבא?!


שלושה חברי קונגרס רפובליקאים בארה"ב מציגים הצעת חוק ל...הצמדת הדולר לזהב!!! ואל תגידו לי שזה מקרי ולא קשור למערכת הפיננסית הקוואנטית הבאה עלינו לטובה, נסארה/ג'סארה ושאר תופינים!


אם טרם השתכנעתם שהמערכת הפיננסית הישנה של הקאבאל קרסה, פשטה רגל, התאיידה...קבלו את זה: צניחה אדירה, אסטרונומית ממש, של כמעט 105 מיליארד דולר בהיקפי האשראי שהבנקים האמריקאים העניקו ללקוחותיהם וזאת...בשבועיים האחרונים של חודש מרץ בלבד!


1,575 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page