top of page
Search

מכת ברק ⚡️


היכן פגעו "ברקים" ביממה החולפת? מרכז הסחר העולמי במנהטן, ניו יורק. היכן ייעצר ויישפט הנשיא טראמפ בגין כתב האישום הפייק נגדו? מנהטן, ניו יורק. עכשיו תחברו את הנקודות...
הסזון אחר מפלצות הקאבאל הפדופיליות, פסיכופאטיות, שטניסטיות - בעיצומו. לא מאמינים? קבלו:"בזמן שהם מהווים 11% מכלל העובדים בישראל, עובדי ענף ההייטק משלמים 25% מתקבולי מס הכנסה. תעשיית ההייטק מאופיינת בפריון גבוה לעבודה ובשכר גבוה בהתאם. מס ההכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי ולכן עובדים בשכר גבוה משלמים חלק ניכר ממנו."

עכשיו דמיינו לעצמכם מה יקרה עם קריסתו של המגזר הזה...


כל מדינות ערב התאחדו כנגד ארה"ב (וישראל בת-בריתה הקרובה). אבל אל דאגה: המטרה היא לא להשמיד את ישראל, אלא רק להביא אותה לשולחן המו"מ, והפעם מתוך רצון טוב (אמיתי) וכוונות כנות:בה בעת, המצב בגזרת הצפון "מתחמם" במהירות רבה מאד:

הכטב"מ הזה ⬇️ הוא איראני, עם אותן פונקציות שנמכרו לרוסיה במלחמתה נגד אוקראינאציה. למה הוא מסוגל? "פיגוע התאבדות" מסוג קאמיקזה (התרסקות על המטרה ופיצוצה). וזהו רק קצה קצהו של הקרחון. החזיקו חזק, עומד להיות סוער:אולי זו ⬇️ הסיבה לכך שקוקטייל הכימיקלים, המכונה בטעות "קוקה קולה", כל כך ממכר?!


זהב וכסף, כסף וזהב. אלה הסיבות לכך שהמתכות היקרות הן הכסף האמיתי היחיד!728 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page