top of page
Search

מחוץ לצללים


שמתם לב לזה: גנץ (=כובע לבן) קפץ לביקור בתורכיה, ומי הפתיע אותו בפגישה "בלתי-מתוכננת" (=אין דבר כזה בדיפלומטיה)?! ארדואן (=כובע לבן). מחברים את הנקודות?


אצל מארק צוקרברג הכל על הפנים. פייקבוק מטא (מתה), וכך גם יתר הפלטפורמות והאפליקציות המשוייכות אליה. כשאתה קאבאל מנוול, צפה לביקור מאד לא סימפטי של גברת קארמה:


גם אצל אפל ואמזון המצב ממש, אבל ממש לא טוב (וזה נפלא! אנחנו בדרך הנכונה):


ארה"ב מעבירה לא פחות מאשר פצצות "גרעיניות" לבסיסים באירופה. מי מנסה בכח להתחיל אירוע הפחדה בטחוני כלל-עולמי, שנייה וחצי לפני בחירות האמצע אצלו?


והנשיא פוטין זועק את האמת מעל לכל גבעה ומתחת לכל עץ רענן, רק תקשיבו לו:


מדוע הישראלים מאמינים בהמוניהם שהבחירות הקרובות יזוייפו? האם גם הם כבר יודעים את האמת הברורה והחד-משמעית?


משרד החולי הישראלי מתפורר, קורס, מתפרק ומתמוסס לנגד עינינו:


והנה פינת הבדיחה הקורעת של היום 🤣😆


זוכרים את מה שנהגנו לפזם בילדותינו? "הכל עובר אליך וקקה בידיך" (סליחה על השפה האינפנטילית)? אז זה:שבת שלום ❤️ חיבוק ענק 🤗 שרון & ירון

699 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page