top of page
Search

מזרח תיכון חדש


שלא יהיה לכם ספק: סיפור האהבה המתרקם בין איראן לסעודיה הוא חלק אינטגרלי מהסכמי אברהם של הנשיא טראמפ. אבל האהבה פורחת בין מדינות נוספות במזרח התיכון...ג'סארה/נסארה כבר ממש כמעט כאן!אלה ⬇️ כל העידכונים החשובים לגבי המשך קריסת הבנקים ושאר ירקות פיננסיים להנאתכם:זו ⬇️⬇️⬇️ כותרת מעניינת במיוחד. מה שהבנקים והתשקורת לא יספרו לכם זה ששני טריליוני דולרים פשוט "נעלמו" מבנקים ברחבי העולם. לאן הלך הכסף? מי "העלים" אותו ומדוע? מה עשו בכסף הזה? פתרונים לכובעים הלבנים. אבל מה שצד את עיני יותר מכל, זה עצם העובדה שהפדרל ריזרב מתכוון להזרים בדיוק...נכון! שני טריליוני דולרים למערכת הבנקאות שמזמן פשטה את הרגל. האם יצליחו במזימתם? ממש, אבל ממש לא! זהו כישלון ידוע מראש! הישארו עמנו...


קבלו חדשות נפילת הקאבאל. הם כולם נחשפים, וימשיכו להיחשף במערומיהם, מידי יום ביומו. אין להם היכן להתחבא ואין להם לאן לברוח. ואם חשבתם שאלה ⬇️⬇️⬇️ אינן הסיבות לאירועים הפיננסיים שהזכרתי למעלה ⬆️⬆️⬆️, אז שקלו שנית:

אוהבים אתכם מעומק ה-❤️ שרון &ירון

754 views2 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page