top of page
Search

מותה של אג׳נדה


המריונטות של הקאבאל בצניחה חופשית. מידי יום ביומו הנפילה שלהם רועשת יותר ויותר. הייתה אג׳נדה 2030?!?המצב בלבנון (מצג של ״מלחמה אזורית כוללת״ במזרח התיכון) מתחמם, רותח, גועש 🥵👇🏻👀🔥☄️💥אם אין לכם לב זהב, זה הזמן להשיג אחד 😆🤣🍷


תפסיקו לחבק עצים לרגע, ותתחילו לחבק את הילדים של כולנו שזקוקים לנו יותר מאי-פעם:


581 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page