top of page
Search

מוטות האלים


התבוננו בבקשה בכותרת הבאה ותגידו לי אתם: האם הכובעים הלבנים הפעילו נגד איראן את נשק יום הדין, 'מוטות האלים'?

והאם איומו של גנץ כלפי חיזבאללה בכותרת הבאה, קשור לשימוש באותו נשק יום הדין שהזכרנו מעלה? שימו לב לשימושו במילים: "עוצמתי", "מדוייק", "מחיר כבד מחיזבאללה" (ולא מהציבור הלבנוני):


הנה עוד כותרת מעניינת. האם צייד הנאצים יצליח למצוא...את האוקראינאצים?