top of page
Search

מוטות האלים


התבוננו בבקשה בכותרת הבאה ותגידו לי אתם: האם הכובעים הלבנים הפעילו נגד איראן את נשק יום הדין, 'מוטות האלים'?

והאם איומו של גנץ כלפי חיזבאללה בכותרת הבאה, קשור לשימוש באותו נשק יום הדין שהזכרנו מעלה? שימו לב לשימושו במילים: "עוצמתי", "מדוייק", "מחיר כבד מחיזבאללה" (ולא מהציבור הלבנוני):


הנה עוד כותרת מעניינת. האם צייד הנאצים יצליח למצוא...את האוקראינאצים?


אתם מוזמנים למצוא את הקשר בין שתי הכותרות הבאות:מה קורה בתחום תשתיות החשמל, הן בישראל והן בארה"ב? מגדלי טסלה?מקרה ראשון של אשה רוסייה שחלתה ב...אנטרקס (!!) בסטאברופול. לי זה נשמע כמו צעד נואש ביותר של שארית הפליטה של הקאבאל. מה אתם אומרים?רוצים עוד סימן לקריסה המלאה והמוחלטת של המערכת הפיננסית הישנה של הקאבאל? קבלו: אחד הבנקים הגדולים בארה"ב, ג'יי.פי.מורגן, מפטר מאות עובדים שלו בתחום המשכנתאות. האם בועת הדיור/נדל"ן עומדת להתפוצץ בקול אדיר?


944 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page