top of page
Search

מה שעולה חייב לרדת


אפילו מלכת אנגליה ⬆️ 🤣😆

כמה נשמות יש לתנשמת הזאת?!? חחחחחח... אפס! לכן היא אף פעם "לא נפגעת" משום דבר! אפילו מצליחה "להינצל בנס" מנחיתת חירום של מטוסה הפרטי:

השאלה היא רק מתי סוף כל סוף יודיעו רשמית על מותה הרשמי, הסופי והמוחלט של הוד תפלצתה?!מסתבר שפוטין לא רק משמיד נשק ביולוגי של הקאבאל, אלא גם נשק כימי:

אני מאד רוצה לדעת אלו "כימיקלים" היו ב"מפעל" ההוא ולמה הם שימשו. מה דעתכם?

ומה עם נשק גרעיני?! ⬇️התרגשתם מזיכויו של עוכר הדין של קילארי, סאסמן? אז אתם יכולים לנשום לרווחה. סאסמן הוא דגיגון קטן במיוחד בהשוואה לאלה שדורהאם באמת מחפש. למי שפספס, אלה ההישגים של דורהאם ממשפטו של עוכר הדין סאסמן:

  1. ראיות חותכות נגד קילארי ושות', וזאת תחת שבועה בבית המשפט

  2. עדויות פומביות, חד-משמעיות ומתועדות היטב לפשעי הקאבאל

  3. הנשיא דונלד טראמפ יכול כעת לזמן למשפטו נגד קילארי ושות' הן את סאסמן והן עדים אחרים שהופיעו במשפט (כולל כאלה שרק הוזכרו במהלכו, אבל פשעו הלכה ולמעשה)

מצ'עמם לא יהיה!האזהרה הבאה, שהיא בבחינת גלולה אדומה ענקית בפני עצמה, מגיעה מסוכנות הסייבר האמריקאית:

כל מי שפקפק באמיתותם של זיופי בחירות 2020 כבר לא יכול יותר לברוח מהתמודדות עם הנושא. גם אתם מרגישים שבחירות האמצע בנובמבר (אם בכלל תתקיימנה) תהיינה מאד שונות מבחירות 2020?

857 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page