top of page
Search

מה נהיה פה?!?


מה אמור לקרות ב-6 בספטמבר בישראל?? האמת: אין לי שמץ של מושג. כל מה שאני יכול להציע לכם זה את המעט שהגיע אליי בשעות האחרונות:לא יודע אם זה קשור או לא, עוזר או לא, רלבנטי או בכלל לא, אבל זה:


האם פוטין מאיים להעיף לאליזפלצת את הסכך באמצעות "טילים מתקדמים", ולהפיל את הממלכה הבריטית באופן סופי ומוחלט? שפטו בעצמכם:

גם (קאבאל) ארה"ב חזק על הכוונת של הנשיא פוטין:


איזה ליצנים חובבנים המנוולים האלה של הקאבאל 🤣 כל פעם הם מנסים להפיל את הנשיא טראמפ, אבל תמיד יורים לעצמם בראש 😆


האם גם אתם שואלים את עצמכם מתי האיראנים יפסיקו להבליג, יגיבו בעוצמה, וכיצד בדיוק? ישראל ממשיכה "לחמם" את איראן:הפעם אלה לא טראמפ, נציגי המפלגה הרפובליקנית ואפילו לא הפטריוטים הנאמנים, אלא לא פחות מאשר סוכני אף.בי.איי בכירים שהולכים בנחישות ובכל הכח על ראשו של ראש ארגון ה-אף.בי.איי:


לפני 800 שנה...מדוע דווקא יהודים, מי זרק אותם לשם ומדוע?


1,320 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page