top of page
Search

מה נהיה פה?!?


מה אמור לקרות ב-6 בספטמבר בישראל?? האמת: אין לי שמץ של מושג. כל מה שאני יכול להציע לכם זה את המעט שהגיע אליי בשעות האחרונות:לא יודע אם זה קשור או לא, עוזר או לא, רלבנטי או בכלל לא, אבל זה:


האם פוטין מאיים להעיף לאליזפלצת את ה