top of page
Search

מה לכל ה...?!?


שימו לב איך שני אירועים, שמתפרסמים בתשקורת בנפרד, הם למעשה אירוע אחד, רציף, בעל קשר הדוק:אני מציע שהחל מה-15 במאי תחול חובת בידוד במאסר עולם לכל נציגי הקאבאל במשרד החולי. מה אומרים?


עוד "חברת סייבר" ישראלית, ש"בכלל לא קשורה בשום קשר שהוא למוסד" (😆🤣), מואשמת במכירת טכנולגיות מתקדמות לקאבאל:


רוחו של ג'פרי אפשטיין עומדת לשרוף את אחוריהם של מפלצות הקאבאל, וזה עומד להיות פיצוץ:


ואם כל זה ⬆️ לא הספיק לכם, הנשיא טראמפ מתחייב להחזיר את עונש המוות (כיתת יורים), ואף לשדר אותו לציבור בטמבלוויזיה ובאינטרנט. מי אמר משפטי נירנברג 2.0 ולא קיבל?!?


924 views1 comment
Post: Blog2_Post
bottom of page