top of page
Search

מבצע חומת בטון


מה קורה בבית ראש הממשלה? לקראת מה בדיוק נערך השב"כ? מה הם יודעים שהם, כרגיל, לא מגלים לנו?


איראן ממשיכה להכין במלוא המרץ את הקרקע, האוויר והים לקראת מצג של "מלחמה אזורית":


מעניין! כמחצית ממדינות ארה"ב נערכות לאשר שימוש בזהב ובכסף כאמצעי תשלום חלופיים ולגיטימיים לדולר האמריקאי, לא פחות!האם הנשיא טראמפ מכין את חזרתו בפול גז לטוויטר?!? והאם אנו קרובים לציוץ: "חבריי, אזרחי ארה"ב, הסערה מעלינו"??


גם הירדנים חוברים לאיראן (רוסיה, סין, ערב הסעודית וכו'). כן, קראתם נכון!


עושה רושם שאנו קרובים מאד לסצנריו בו יקורקעו כל המטוסים האזרחיים בעולם. מדוע? כי הם מיושנים ומהווים סכנת נפשות! כשניחשף בעתיד הקרוב לטכנולוגיות שהוסתרו מאיתנו, לא נבין כיצד העזנו לטוס במלכודות המוות המעופפות ההן:


תיראו מי בורחים מעימותים נשיאותיים לקראת בחירות 2024 😆🤣😆


מי אמר שהתשקורת הישראלית לא מחלקת גלולות אדומות כאילו אין מחר?!? מי?!?


1,211 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page