top of page
Search

מארינה אברמו-ביצ'ית מציגה


אלק "אמנות"


למכשפה הרצחנית, כוהנת השטן הגדולה, מארינה אברמוביץ' יש "לב זהב": היא כל כך "מזועזעת" מה"שואה" שמתרחשת באוקראינה, שהיא החליטה להרכיב "יצירה אמנותית" חדשה (=מאגיה שחורה), שנקראת "כותל הקריסטל". לטענתה, ה"יצירה" הזאת נועדה להיות "המשך סמלי" של הכותל המערבי בירושלים. ומי בא לאירוע "הסרת הלוט"? נשיא המדינה, הרצוג! אה, וגם השטן בא לבקר.


קבלו את קיר המאגיה השחורה של הביצ'ית הגדולה:"ביידן" יתפוטר וטראמפ ישוחזר?


בעוד "ביידן" מהרהר בהצעה "להתפטר" (מעניין!):

טראמפ מתנהג כמו בעל הבית האמיתי ומפזר רמזים לתור הזהב ותקופת השפע האדיר שמצפה לאמריקה ולעולם כולו (מוקף בעיגול: הנשיא טראמפ משתמש בביטוי "חופשיים מחובות"):זהו *אינו* תרגיל!


נו, באמת! "תרגיל" צה"לי ענק, שיימשך חודש שלם, ויכלול - שימו לב:

אם זה בסך הכל "תרגיל", מדוע חיזבאללה, חמאס, הג'יהאד ואיראן נכנסו לכוננות ספיגה? וממתי מתרחשים פיצוצים אדירים מסוג אלה שרובכם הייתם עדים להם ביממה האחרונה? (ועוד מספרים לנו בשיא החוצפה שאלה מטוסים של חיל האוויר!):

אם זה רק "תרגיל", מה יש לצה"ל "לבדוק"? מה, הם לא מכירים את תרחישי ה"תרגיל" שלהם עצמם?

אה, רגע, וגם "נפילת חשמל אזורית" הייתה מתוכננת ב"תרגיל" הזה?

תיכף יספרו לנו שה"תרגיל" כולל גם אבידות בנפש?!


מה דעתכם: "תרגיל צבאי מתוכנן" או "מלחמה" כוללת?נפלו ההפלות


מפלצות-האדם של הקאבאל נורא נורא רצו "לשמור על זכויותיהן של הנשים על גופן" (רק כשזה מגיע לזריקות הרעל - אז זה כבר לא תקף), ולאפשר להן לבצע הפלות כמעט עד ללידה עצמה. ובמילים פשוטות: רצו להקדים "תרופה למכה", ולעקוף את פסיקתו הצפויה של בית המשפט העליון להפוך את "רו נגד ווייד" (כלומר: לאסור הפלות בשבועות מתקדמים של ההריון).


אפילו ג'נט ילן, "שרת האוצר" (=קאבאל) האמריקאית, קבעה כי "איסור על הפלות עלול להזיק מאד לכלכלה". נכון! חבל שאמא שלה לא שמעה על זה לפני שהתפלצת הזקנה נולדה...


אממה? כל זה לא עזר למריונטות של הקאבאל. מדוע? כי ה"חוק" הבלתי-חוקתי בעליל הזה נפל בהצבעה בסנאט 51-49:
לא רק בקנדה


בדיוק כמו בקנדה: גם בארה"ב נמצאו ממש עכשיו 500 קברים של ילדים אינדיאנים (ילידים) בשטחיהן של פנימיות דתיות-נוצריות. האמינו לי - זוהי רק ההתחלה, קצה קצהו של קרחון ענק- מימדים. אין גבול לרשעות ולשטניות!886 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page