top of page
Search

לידתו הקשה של העולם החדש


זוכרים ג'סארה? "פתאום" הפוליטיקקים הישראלים דואגים לחשבונות הבנק של הציבור?! מה פה קורה פה?!?

מי בכלל צריך "מפקח על הבנקים" כשאין יותר על מה ועל מי לפקח?! הם פשטו רגל מזמן!


חשבתם שרק בסין ובאוקראינאציה ישנן מעבדות ניסויים ביו-כימיים של הקאבאל? קבלו את טייוואן:


הכובעים הלבנים ממשיכים במצוד הגדול אחר שאריות הפליטה של הקאבאל, וטוב שכך:רעידות אדמה טבעיות?! הצחקתם לנו את ה"שבר הסורי-אפריקאי"! ⬇️
קבלו חומרים סופר-מעניינים על המתכות היקרות, כסף וזהב, מבית היוצר של שליחי האור שלנו ניר וטל מ"בוליון קלאב":


זוכרים את "בלוני הריגול הסיניים"? הקאבאל מוכן ומזומן להפעיל את נשק הפעימות האלקטרו-מגנטיות שלו בכל רגע. השעיר לעזאזל התורן? הקאבאל יאשים את סין...


925 views1 comment
Post: Blog2_Post
bottom of page