top of page
Search

לחנך אותם


תהיתם מדוע הרפורמה המשפטית של ממשלת ישראל הנוכחית כה נחוצה? אין צורך לתהות יותר! קבלו הסבר מצוין וממצה כאן.

והנה ההוכחה שהציבור הישראלי מסכים עם הממשלה, שרפורמה כזו אכן נחוצה ונדרשת: